The Rock

Lokalizacja: Stare Miasto,  Godzina: 11:00. Dostępne: kurs Alpha, spotkania domowe, zajęcia dla dzieci. Pastor: Radosław Grygoruk

Jesteśmy nowoczesnym, dynamicznym kościołem, którego centrum stanowi Jezus Chrystus. Tworzymy społeczność ludzi chcących poznawać Boga, doświadczać Jego działania i dzielić się Bożą miłością. Należymy do rodziny kościołów protestanckich nurtu ewangelikalnego.

Contact details

Robotniczej 36-38Wrocław radek@therock.pl http://therock.pl/