Serce Metropolii

Lokalizacja: Szopienice,  Godzina: 11:00. Dostępne: spotkania grup domowych, zajęcia dla dzieci, spotkania dla mężczyzn i kobiet. Pastorzy : Artur i Beata Skrzypczak

Tak, jak serce pompuje krew do całego organizmu, pragniemy rozprzestrzeniać wiarę i nadzieję w Metropolii Śląskiej. Kościół to nie budynek a ludzie wspólnie budujący społeczność, której głową jest Jezus Chrystus.